wandsculptuur van vilt
detail wandsculptuur van vilt
achterkant wandsculptuur van vilt

Klein vilten wand sculptuur “Mysterie”

Felt, 30 cm diameter, 3 cm diep.

€ 165,-